//Filtrowanie kosztów wysyłki add_filter( 'woocommerce_package_rates’, 'pracowniaperuna_hide_shipping_method’, 10, 2 ); function pracowniaperuna_hide_shipping_method( $rates, $package ) { if ( is_admin() && ! defined( 'DOING_AJAX’ ) ) return; /*****************KLASA WYSYŁKI**************************/ $class1 = 112; /********************************************************/ /*****************METODA WYSYŁKI*************************/ $method_key_ids = array(’flat_rate:20′); /********************************************************/ foreach( $package[’contents’] as $item ) { if( $item[’data’]->get_shipping_class_id() == $class1 ){ foreach( $method_key_ids as $method_key_id ){ unset($rates[$method_key_id]); } continue; } else if( $item[’data’]->get_shipping_class_id() == $class2 ){ foreach( $method_key_ids as $method_key_id ){ unset($rates[$method_key_id]); } break; } } return $rates; } add_filter( 'woocommerce_package_rates’, 'pracownia_peruna_hide_shipping_method’, 10, 2 ); function pracownia_peruna_hide_shipping_method( $rates, $package ) { if ( is_admin() && ! defined( 'DOING_AJAX’ ) ) return; /*****************KLASA WYSYŁKI**************************/ $class1 = 113; $class1 = 114; $class1 = 115; $class1 = 116; $class1 = 117; /********************************************************/ /*****************METODA WYSYŁKI*************************/ $method_key_ids = array(’flat_rate:14′); /********************************************************/ foreach( $package[’contents’] as $item ) { if( $item[’data’]->get_shipping_class_id() == $class1 ){ foreach( $method_key_ids as $method_key_id ){ unset($rates[$method_key_id]); } continue; } else if( $item[’data’]->get_shipping_class_id() == $class2 ){ foreach( $method_key_ids as $method_key_id ){ unset($rates[$method_key_id]); } break; } } return $rates; } // Przeniesienie opisu kategorii remove_action( 'woocommerce_archive_description’, 'woocommerce_taxonomy_archive_description’, 10 ); add_action( 'woocommerce_after_shop_loop’, 'woocommerce_taxonomy_archive_description’, 100 ); //nowy kod NIP add_filter( 'woocommerce_checkout_fields’ , 'pracowniaperuna_add_NIP_to_checkout_page’ ); function pracowniaperuna_add_NIP_to_checkout_page( $fields ) { $fields[’billing’][’nip_number’] = array( 'label’ => 'Numer NIP’, 'placeholder’ =>’Jeśli chcesz otrzymać fakturę, podaj swój numer NIP’, 'class’ => array( 'form-row-wide’) , 'priority’ => $fields[’billing’][’billing_company’][’priority’] + 1, ); return $fields; } add_action( 'woocommerce_checkout_update_order_meta’, 'pracowniaperuna_save_NIP’ ); function pracowniaperuna_save_NIP( $order_id ) { if ( ! empty( $_POST[’nip_number’] ) ) { update_post_meta( $order_id, 'nip_number’, sanitize_text_field( $_POST[’nip_number’] ) ); } } add_action( 'woocommerce_admin_order_data_after_billing_address’, 'pracowniaperuna_add_NIP_to_admin_area’, 10, 1 ); function pracowniaperuna_add_NIP_to_admin_area( $order ) { echo ’

’ . __( 'Numer NIP’, 'woocommerce’ ) . ’: ’ . get_post_meta( $order->id, 'nip_number’, true ) . ’

’; } add_filter( 'woocommerce_email_order_meta_keys’, 'pracowniaperuna_add_NIP_to_emails’ ); function pracowniaperuna_add_NIP_to_emails( $keys ) { $keys[’Numer NIP’] = 'nip_number’; return $keys; }